Abbild des Stimmzettels at011978-zettel.gif
Stimmzettel at011978-zettel.gif