Image of ballot paper at011978-zettel.gif
Ballot paper at011978-zettel.gif