Image of ballot paper gb011997-zettel.gif
Ballot paper gb011997-zettel.gif