Image of ballot paper gb021997-zettel.gif
Ballot paper gb021997-zettel.gif