Image of ballot paper gb031997-zettel.gif
Ballot paper gb031997-zettel.gif