Aserbaidschan, 26. September 2016 : Datenschutz

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Datenschutz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 5'270'613
Stimmbeteiligung 3'673'816 69,70%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'673'816auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'131'461 85,24%
┗━ Nein-Stimmen 306'248 8,34%
┗━ Stimmen ausser Betracht 233'565 6,36%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 2'542 0,07%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1.

Art. 32 Abs. VI bis VIII (neu):
Der Datenschutz ist garantiert, Ausnahmen sind nur bei gesetzlicher Grundlage und für statistische Zwecke zugelassen.

Geänderter oder neuer Artikel (aserbaidschanisch)
Maddə 32. Şəxsi toxunulmazlıq hüququ
... VI. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır.
VII. Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz.
VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, toplanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri qanunla müəyyən edilir.

5. Parts VI, VII and VIII shall be added to Article 32 as follows:
"VI. Except as required by law, access to the information resources—electronic or paper—in order to obtain data about third parties is prohibited.
VII. Except in cases when the person who the data belongs to openly agrees, processing of statistical anonymous information on the condition of non-discrimination and other cases permitted by law, information technology could not be used for the disclosure of data on his personal life, including with respect to beliefs, religion and ethnicity.
VIII. The terms of individual data, as well as conditions of their processing, acquisition, transfer, use and protection is defined by law."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung