Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Recht auf Aussage vor dem Urteil

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Recht auf Aussage vor dem Urteil
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'049'537 87,56%
┗━ Nein-Stimmen 239'404 6,87%
┗━ Stimmen ausser Betracht 193'810 5,56%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 67. Rights of Those Detained, Arrested and Accused Charged of a Crime
I. Every person who has been detained, arrested, accused charged of a crime by an authorized state body shall be informed immediately about his or her rights, and reasons for the detention, arrest, and institution of criminal proceedings shall be explained.
II. Every person accused of a criminal offence shall be heard before being sentenced."

"Maddə 67. Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqları
I. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tutduğu, həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi hər bir şəxsə dərhal onun hüquqları bildirilir və tutulmasının, həbsə alınmasının və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri izah edilir.
II. Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl dinlənilməlidir."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung