Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Kinderschutz

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Kinderschutz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'068'779 88,11%
┗━ Nein-Stimmen 231'457 6,64%
┗━ Stimmen ausser Betracht 182'515 5,24%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 17. Family, Children, and the State
I. Family, as a basic element of society, is under the special protection of the State.
II. Parents must take care of their children and their education. The state implements this responsibility.
III. Children who do not have parents or guardians and are deprived of parental care are under the protection of the State.
IV. It is prohibited to involve children in activities that may cause threat to their lives, health, and morality.
V. Children under the age of 15 may not be employed for work.
VI. The State implements children’s rights.
"

"Maddə 17. Ailə, uşaqlar və dövlət
I. Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir.
II. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir.
III. Valideynləri və ya qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum olan uşaqlar dövlətin himayəsindədirlər.
IV. Uşaqları onların həyatına, sağlam- lığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etmək qadağandır.
V. 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.
VI. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarət edir.
"

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung