Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Gesetzesinitiative durch Stimmberechtigte

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Gesetzesinitiative durch Stimmberechtigte
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'042'303 87,35%
┗━ Nein-Stimmen 244'249 7,01%
┗━ Stimmen ausser Betracht 196'199 5,63%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 96. Right of Legislative Initiative
I. Right of legislative initiative (the right to submit draft laws and other issues to the discussion of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan) belongs to the members of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, 40 thousand citizens of the Republic of Azerbaijan enjoying suffrage, Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan and Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic.
II. Draft laws or decisions submitted to the discussion of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan in the manner of legislative initiative by the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, 40 thousand citizens of the Republic of Azerbaijan enjoying suffrage, Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan, Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic shall be brought to discussion the way they have been submitted and shall be voted on.
III. Changes to such laws or decisions can be made with the consent of the subject body enjoying the right of legislative initiative.
IV. Draft laws or decisions submitted by the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, 40 thousand citizens of the Republic of Azerbaijan enjoying suffrage, Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan, Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic shall be voted on within a two- month period.
V. In case of an urgent announcement of a draft law or decision by the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme Court of the Republic of Azerbaijan, Prosecutor’s Office of the Republic of Azerbaijan, Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic, this period shall be 20 days.
VI. The manner in which 40 thousand citizens of the Republic of Azerbaijan enjoying suffrage exercise their right to initiate legislation shall be defined by law.
VII. Draft laws and decisions shall be substantiated and the purposes for their adoption shall be indicated.
"

"Maddə 96. Qanunvericilik təşəbbüsü hüququ
I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ (qanun layihələrini və başqa məsələləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim etmək hüququ) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşına, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə mənsubdur.
II. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə verdiyi qanun və ya qərar layihələri müzakirəyə təqdim olunmuş şəkildə çıxarılır və səsə qoyulur.
III. Belə qanun və ya qərar layihələrində dəyişikliklər qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edən subyektin orqanın razılığı ilə edilə bilər.
IV. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və ya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi qanun və ya qərar layihələri iki ay ərzində səsə qoyulur.
...
VI. Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası qanunla müəyyən edilir.
VII. Qanun və qərar layihələri əsaslandırılmalı və onların qəbul edilməsinin məqsədləri göstərilməlidir.
"

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung