Translate this page into English

Aserbaidschan, 18. März 2009 : Stellung der Gemeinden

Gebiet Aserbaidschan
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Stellung der Gemeinden
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten abgegebene Stimmen, 25% Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 4'917'805
Stimmbeteiligung 3'483'173 70,83%
Gültige (= massgebende) Stimmen 3'483'173auf alle abgegebenen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 3'035'047 87,14%
┗━ Nein-Stimmen 252'267 7,24%
┗━ Stimmen ausser Betracht 195'437 5,61%
┗━ Nicht eingelegte Stimmzettel 422 0,01%
Medien Stimmzettel (Format A2 quer)
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Abstimmungstext (von IFES übersetzt):
"Article 146. Guarantees for Independence of Municipalities
I. Municipalities are independent to exercise their power; nevertheless it does not exclude their responsibility before the citizens residing in the territory of the municipality. Regulations and order for selection of the municipality members, termination of their power, and regulation for early dissolution of municipalities shall be set forth by law.
II. Independent execution by the municipalities of their powers may not damage the sovereignty of the Azerbaijani state.
III. The state oversees the activities of municipalities.
IV. Municipalities submit reports to the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan in cases and in the manner prescribed by law.
V.
Municipalities shall be ensured protection by the court, and ensured reimbursement of additional expenses caused by decisions of the state bodies."

"Maddə 146. Bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatı
I. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirməkdə müstəqildirlər, bu isə bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşlar qarşısında onların məsuliyyətini istisna etmir. Bələdiyyə üzvlərinin seçilməsi, səlahiyyətlərinin dayandırılması və ya səlahiyyətlərinə xitam verilməsi, bələdiyyələrin vaxtından əvvəl buraxılması halları və qaydası qanunla müəyyən edilir.
II. Bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini müstəqil həyata keçirməsi Azərbaycan dövlətinin suverenliyinə xələl gətirə bilməz.
III. Dövlət bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət edir.
IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada bələdiyyələr öz fəaliyyətləri barəsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təqdim edirlər.
V.
Bələdiyyələrin məhkəmə tərəfindən müdafiəsinə, dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan əlavə xərclərinin ödənilməsinə təminat verilir."

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung