Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "anschluss an nigeria republik kamerun"

1 centri

1.Kamerun (Britisch), Nord12. Februar 1961Anschluss an Nigeria / Republik Kamerun