Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "arabischer staat unter britischer schutzherrschaft"

1 centri

1.Mosul, Bagdad, Basra (Irak)??. November 1919Arabischer Staat unter britischer Schutzherrschaft