Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "gegen remilitarisierung fr friedensvertrag 1951"

2 centri

1.Deutsche Demokratische Republik5. Juni 1951Gegen Remilitarisierung, für Friedensvertrag 1951
2.Bundesrepublik Deutschland??. Mai 1951Gegen Remilitarisierung, für Friedensvertrag 1951