Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "grndung der vereinigten republik zypern"

2 centri

1.Republik Zypern24. April 2004Gründung der Vereinigten Republik Zypern
2.Türkische Republik Nordzypern24. April 2004Gründung der Vereinigten Republik Zypern