Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "verfassung kapitel xii bergangsbestimmungen"

1 centri

1.Guam (USA)8. August 1987Verfassung, Kapitel XII: Übergangsbestimmungen