Tradurre questa pagina in italiano

Risultati di ricerca per "volksbegehren gtertransportordnung gegenentwurf"

1 centri

1.Schweiz10. Februar 1946Volksbegehren Gütertransportordnung (Gegenentwurf)